Accountancy

De A van Accountancy

Onder leiding van de MKB-accountants (RA en AA) voeren we werkzaamheden uit inzake het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen. In samenwerking met de stichting Audit-4 voeren we ook controle-opdrachten uit. De jaarrekening is daarbij geen eindproduct, maar juist een stevige en betrouwbare basis voor een brede variatie aan fiscale en bedrijfseconomische adviezen.Daarnaast voeren wij voor diverse bewindvoerders een controle inzake rapport van feitelijke bevindingen voor professionele bewindvoerders uit.Regelmatig stellen we ook tussentijdse cijfers op, waarmee de ondernemer sneller en beter een vinger aan de pols houdt. Bijkomend voordeel is dat wij goed op de hoogte zijn van de financiële prestaties van uw onderneming en daar kunnen wij onze adviezen dan weer op aanpassen.

Belastingen

De B van Belastingen

Jaarlijks wordt door ons kantoor een grote verscheidenheid aan belastingaangiften ingediend. Natuurlijk voldoen we hiermee aan de van toepassing zijnde wetgeving, maar we doen dat wel op een voor u zo voordelig mogelijke manier. Regelmatig is ook hier de door ons opgestelde aangifte geen eindproduct, maar een vertrekpunt voor een brede variatie aan fiscale adviezen.
Ook zijn we gewend om een grote variatie in fiscale problemen op te lossen of mogelijke belastingschade te beperken dan wel geheel weg te nemen.

Consultancy

De C van Consultancy

De term consultancy omvat een breed scala aan adviesdiensten, die wij, in overleg met u, aanbieden op het moment dat dit het meest passend is. Wij ondersteunen u bij zowel het invullen van een formulier, als bij het afronden van complexe overnames; gevraagd en ongevraagd en van A tot Z.
Geen ingewikkelde verhalen, maar praktische adviezen en concrete afspraken.

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele veel voorkomende adviesdiensten.

Start van een onderneming
Als starter kunnen wij u adviseren bij de beslissing om wel of niet te starten en in welke vorm dat dan het beste plaats kan vinden. Met u nemen we alle aspecten door van de beslissingen die op uw pad komen. De basis voor de start is uw commercieel plan en natuurlijk de overtuiging dat u iets unieks in handen heeft!

Herstructurering
Gedurende het bestaan van de onderneming kan het zinvol zijn om de bedrijfsactiviteiten te herstructureren, waarbij de inbreng in een BV of het oprichten van een (tussen)holding zinvol kan zijn. Het afschermen van risico's, het op termijn behalen van fiscale voordelen of het klaarstomen van de onderneming voor een latere overdracht kan daarbij het doel zijn, maar regelmatig kan ook groei of inkrimping het startsignaal betekenen voor een herinrichting van de bestaande structuur.

Koop en verkoop
Regelmatig adviseren wij ondernemers bij het (ver)kopen van ondernemingen. Van het uitvoeren van Due Diligences tot de meer primaire vraag of de overname wel passend is, op het juiste moment komt en/of financierbaar is. Want groei is vaak goed, maar niet altijd een oplossing.

Begrotingen
In veel gevallen heeft de ondernemer wel gedachten over de toekomst, maar deze zijn vaak niet gestructureerd financieel doorgerekend. Het opstellen van een goede begroting voor de onderneming kan erg zinvol zijn om de invloed zichtbaar te maken van toekomstige investeringen en andere beslissingen. Ook kan de ontwikkeling van het werkkapitaal goed beoordeeld worden zodat tijdig kan worden beoordeeld of de bancaire financiering nog wel passend is.

De begroting kan de input vormen voor een financieel plan, waarbij de ontwikkeling zichtbaar gemaakt wordt van het privévermogen van de ondernemer. Dit inzicht leidt regelmatig tot allerlei aanpassingen in de verzekeringen, pensioenen, huwelijkse voorwaarden en testamenten dus advisering 'van de wieg tot het graf' en dat kan zeer zinvol zijn!

Financieringen
Regeren is vooruitzien: dat geldt zeker voor het afstemmen van de ontwikkelingen binnen de onderneming en het zoeken naar een daarbij passende financiering. We stellen in overleg met u een begroting op en leiden daaruit de financieringsbehoefte af voor de korte en langere termijn. Vervolgens assisteren we bij de aanvraag van een financiering. Die loopt in eerste instantie vaak via uw bankier, maar crowdfunding biedt ook steeds vaker een passende oplossing. Met u zoeken we naar het beste alternatief. 

Financiële administratie

Wij kunnen (tijdelijk) assisteren bij het voeren van de boekhouding of alle werkzaamheden geheel uit handen nemen. De administratie kunnen we op ons netwerk bijhouden of in een internet-omgeving, zodat u ook kunt raadplegen en/of muteren. Samen met u brengen we uw wensen in beeld en stemmen we onze werkzaamheden daar op af.

Voor veel relaties voeren we periodiek een check uit op de door hen gevoerde financiële administratie, waarbij we onze werkzaamheden rapporteren in de vorm van maand- of kwartaalcijfers.

Loonadministratie

Het volledig verzorgen van de loonadministratie is met recht een vak apart. Enkele ervaren collega's nemen u alle zorg uit handen vanaf de indiensttreding van medewerkers tot assistentie bij en advisering rondom ontslag. We verwerken periodiek de loonmutaties, dragen zorg voor de output en zorgen ervoor dat de aangiften bij de belastingdienst en pensioeninstanties tijdig worden ingediend. Ook kunnen we u adviseren omtrent arbeidsrecht, pensioenen en toepassing van de juiste CAO.
U kunt de loonmutaties digitaal aan ons doorgeven, maar u kunt ook inloggen op een beveiligde internet-omgeving waarbij u zelf voor een deel van de loonverwerking zorgdraagt.